"Verschillende mensen

Met verschillende culturen

Met verschillende achtergronden

Als puzzelstukjes vallen ze samen.... om 1 geheel te maken"

Simone van Nuland, voorzitster Stichting Samen Plezier