"Het is zo mooi om te zien

Als je er oog voor hebt...

Hoe mooi het leven in elkaar zit,

Hoe mooi alles in elkaar past.

Het is zo mooi om te zien,

Dat de wereld zo slecht nog niet is,

Dat er zoveel kansen zijn,

Het leven nog mooier te maken.

Het is zo mooi om te zien,

Dat het leven bestaat uit stukjes,

Stukjes geluk, stukjes aandacht,

En dat die puzzelstukjes mooi in elkaar passen.

We genieten van het leven,

En willen graag dat anderen dat ook doen,

Daarbij willen we je graag helpen... tot dat het lukt,

.....en dat is zo mooi om te zien".

Simone van Nuland - Hak, voorzitter Stichting Samen Plezier

!

DOELSTELLING

"Het organiseren van (educatieve) uitstapjes voor gezinnen in welke vorm dan ook. Het op een positieve manier bijdragen aan de samenleving. Beiden uit de grond van ons hart"